הדרכה, יעוץ או טיפול מיני: מורה נבוכים

Submitted by Talli on Tue, 11/15/2016 - 10:59
 
?מי מטפל מיני אמיתי
 
מאמר זו נכתב ע״י אילת וידר כהן, פסיכולוגית קלינית; דוד ריבנר, עו"ס, מטפל מיני; טלי רוזנבאום, מטפלת  זוגית ומטפלת מינית מוסמכת ויועצת אקדימאית של מרכז יה״ל
 
YNET הוא פורסם במקור ב ב10.6.2014
 
לרשימת מטפלים מיניים מוסמכים פנו לאגודה הישראלית לטיפול מיני
 
 
לפני כשבועיים נחשף בגליון ”מוצש“ של מקור ראשון סוד מבישלפי המאמרזוגות טריים יותר או פחות בתוך המגזרחווים קשיים בחיים האינטימיים וחווים את יחסי המין כלא נעימיםלא מספקים ולעיתים גם כואביםהכותבתרויטל ויטלזון יעקובסשעשתה זאת בכשרון וברגישות רבהדיווחה שהיא הוצפה במכתבים מקוראות/ים ששיתפואותה בסיפורים אישייםהיא קיבלה תגובות רבות גם ממדריכות כלהמאמניםיועצות ורבניות שבקשו ממנה ליידעאת הציבור שביכולתן להגיש עזרהבתגובה לכך היא פרסמה רשימה של מקורות עזרה נגישים בטור המשך
 
זו יוזמה ברוכה וחשובה כשלעצמה ואין ספק שזו תרומה משמעותית להעלאת המודעות והשיח ולקידום פתרונותזוגות שחווים קשיים בחיים האינטימיים חיים לעיתים קרובות בתחושת בידודזה עוזר לדעת שאינך לבדאלאשנדרש מורה נבוכים כדי להתמצא בין שלל האפשרויותמתי מספיקה עזרה של מדריכת כלה או מדריכ/ה מיני/תומתי נדרשת עזרה מקצועיתמתי מתאימה פניה לסקסולוגית ומתי מתאים לפנות לרופאהליועץ זוגי או לפסיכולוגקליניאילו אישורים יש לבקש מהגורם המקצועי כדי לדעת שהוא מוסמך לעזור בנושא ושהוא מחוייב לקוד אתיראויאם זוג שזה עתה נישא לא מצליח לממש את הנישואים האם נדרש מטפל/ת מיני/תאו שמה שהם זקוקים לוזו עוד מעט הדרכה וידע
 
 
 
 
איך משפיעה האורתודוקסיה על סקס?
במחקר שערכנו בשנת 2009 השוונו שביעות רצון מינית בקרב נשים ששמרו על חוקי ההלכה היהודיים בנוגע ליחסיאישות לבין נשים נשואות באוכלוסיה הכלליתהמחקר בדק את השפעת המסרים הדתיים והחינוך הדתי על מיניותועל סיפוק מיני ורגשי בזוגיותמהמחקר עלה עולה שמרבית הנשים (מבין 380 נבדקות שנכללו במחקרמרגישותשהן לא קבלו מספיק הדרכה וידע בסיסיים ולא הרגישו מוכנות מספיק בליל הכלולות לקיום יחסי מיןכמו כן נמצאותגובות מגוונות ביחס לתכנים ולמסרים שהתקבלו על ידי מדריכות הכלה
 
התוצאות מראות שנשים רבות חוו חרדה ולחץ בעקבות המסרים שקבלו ממדריכות הכלה. "אפילו שאף פעם לאנגעתי בנער נאמר לי שעלינו לקיים יחסים מלאים בלילה הראשון כי זה יהיה קשה מידי לבעלי לחכות". מסר שעוברכחוט השני הוא הצורך לקיים יחסים
 
 
כדי לספק את בן הזוג בתדירות שתענה על הצרכים שלו. "נאמר לי שאני עשויה להנות מזהאבל לא נהנתיאני רקהבנתי שזה משהו שאני אמורה לעשות עבור בעלי", אמרה אחת הנשאלותיש לציין שהמסר בדבר הצורך לספקאת בן הזוג מוטמע באופן עמוק גם בקרב נערות שאינן דתיות
 
מחקרים מראים שלמעלה ממחצית הנערות מקיימות יחסים בפעם הראשונה בעקבות שידול ושכנוע ע"י החברשלהן ומתוך רצון להיות מקובלות מבחינה חברתיתנשים אחרות ספרו על חוויה חיובית עם מדריכת הכלותקבלתהסברים אנטומיםקבלת הסברים אודות הנאה מינית ואודות מחוייבות בן הזוג לוודא שאשתו נהנית ומסופקתמדריכות כלה רבות העמידו את עצמן לרשות הזוג במידה ותתעוררנה בעיותיש לציין שמחקרים עדכניים יותרנערכים בימים אלה אך תוצאותיהם טרם התפרסמו
 
למרבה הצערמחקרים אודות תפקוד מיני של גברים דתיים טרם התפרסמו בספרות המקצועיתייתכן ובשלהעובדה שמי שחוקרות את התחום הן נשים ואולי בשל הרצון להדגיש את המאפיינים הייחודיים של מיניות נשיתאין ספק שזהו אתגר מחקרי חשובבעיות מיניות לרוב מיוחסות לקשיים בתפקוד מיניאבל אם לזוג או ליחיד/ה איןכל ניסיון מיני ומידע והכנה מינימאלים אזי לא מדובר בבעייה בתפקוד מיניקבלה של מידע מדוייק עשויה לעיתיםקרובות לפתור את העניין
 
התערבות מהסוג הזה יכולה להינתן ע"י אנשי חינוך ויועצות שעוברות הכשרה במכונים השוניםביכולתם למלא  את החסר במידע ולכוונו  את הזוג לחפש עזרה מקצועית במידת הצורךחשוב שיועצים אלה יהיו בעלות ובעלייכולת לספק מידע בסיסי ומותאם תרבותיתיותר מכךעליהם להיות מחוייבים לקידום אג'נדה המדגישה ערכים שלשוויוןכבוד והדדיות בזוגיותאג'נדה  של אוטונומיה של האישה על גופההנאה וסיפוקהפחתה של הלחץ על שניבני הזוג לקיים יחסים אינטימים לפני שיש מוכנות  לכךחשוב להדגיש כי מדריכים אלה לא קבלו הכשרה לטפלבבעיות של תפקוד מיני
 
על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על בעיות מיניות?
אז על מה בעצם מדובר כשמדברים על קשיים בתפקוד מיניבקרב נשים הכוונה לקשיים בתחום של תשוקהעוררות מינית ואנאורגזמהכמו כן זה כולל כאב (דיספראוניה), חרדה והימנעות מקיום יחסיםגברים יחוו חשק מינימופחתבעיות בזיקפה או בשפיכהזוגות הסובלים מקשיים בתפקוד מיני יעדיפו פעמים רבות להתחיל את הברוראצל רופא/הכאב בזמן קיום יחסים למשל עשוי להצביע על בעייה הורמונאלית שיכולה להיפתר ע"י טיפול רפואילעיתים מעורב מרכיב שרירי שפיזיותרפיה תוכל להועיל
 
מטפלים זוגיים יתייחסו לבעיות בתפקוד מיני בהקשר הזוגי - איך הדינאמיקה הזוגית מנציחה את עצמה דרךהבעיות המיניות ואיך הזוג מתמודד עם הקשייםכיצד מחשבות שליליות וחחרדות של שני בני הזוג עשויים להגביראת הקושיפעמים רבות בשל נסיונות חוזרים לקיום יחסים למרות הקשיים נוצרת התנייה בין המגע המיני לבין  כאב או תחושת כשלון ויש צורך בעבודה שמאפשרת יצירת התניות חדשות בין המגע האינטימי לבין  הנאה וסיפוקבמצבים אלה תינתן הכוונה לתרגילים התנהגותיים לשיפור התקשורת הזוגיתלהגברת הנאה ולהפחתתההתמקדות בביצועים
 
זוגות עשויים לחוות קונפליקטים ומאבקי כח סביב מיניות גם בהעדר קושי ספציפי בתפקוד מיניכאשר בעיותמיניות לא נפתרות ע"י מתן הדרכה בסיסיתהתערבות רפואית או התנהגותית אשת המקצוע  תבין שנדרש תהליךטיפולי עמוק יותרע"י חקירה וגילוי של מחשבותרגשותהתנהגויות וירידה לעומק של מערכות יחסים מוקדמותהתהליך הטיפולי עשוי לסייע בפיתוח של תחושה עצמית בריאה הכוללת את המימד המיני של האישיות
 
במקרים לא מעטים טראומה מוקדמת ובמיוחד פגיעה מינית יהיו מרכיב מרכזי שהכרחי לעבד אותואם סוג כזה שלטיפול נדרש יש צורך לוודא שהמטפלת מוכשרת לכך ויש לה הסמכה ורשיון מקצועי בתחום של עבודה סוציאליתפסיכולוגיה קליניתפסיכיאטריה או ייעוץמטפל/ת מיני/ת מחוייב/ת להשלים דרישות אלה ולעבוד תחת הדרכהופיקוחמי שמציג/ה את עצמה כמטפל/ת מיני/ת מחוייב/ת להציג רשיון לטיפול מיני ע"י אחד מהגופים המקצועייםכמו החברה הישראלית לטיפול מיני או  הארגון האמריקאי ליעוץ וטיפול מיני בעלי כוונות טובות אך נעדרי הכשרהמקצועית ורישיון מקצועי עלולים לעכב את פתרון הבעייה ואף להחמיר את המצב
 
 
לא גומריםאתם לא לבד
פנייה לעזרה בנושא כה רגיש דורשת קילוף של מספר שכבותראשיתהזוג צריך לשוחח עם מי שירגישו שניתןלשוחח עמה בחופשיותלהרגיש שמקשיבים לו באמפטיה וללא שיפוטחשוב להכיר בכך שיש טווח רחב שלתגובות ביחס לשיח מינילגיטימציה לשיח פתוח ורגישות תרבותית יכשירו את הקרקע לשיח כנה ומקצועיבהמשךהזוג אמור לקבל מידע ועצות ספציפיותלשם כך לא נדרשת הכשרה מקצועית טיפולית אלא הכשרה בסיסיתמתאימהבמידה ויש צורך בטיפול אינטנסיבי נדרשת פנייה למי שעבר/ה הכשרה טיפולית מקצועית
 
אכןזוגות רביםרבים מידי נתקלים בקשיים בתפקוד מיניהן באוכלוסיה הכללית (כשליש מהנשים מדווחות עלכאב בזמן קיום יחסי מיןוהן באוכלוסיה הדתיתעבור א/נשי המקצוע שבינינו התופעה אינה חדשהאנו מרבותומרבים לכתוב על כך ולהעלות אותה למודעותיש להדגיש שלעיתים קרובות הנגשה של מידע רלבנטי עשויהלהספיק אך כאשר זה לא מספיק יש צורך לפנות לעזרה טיפולית ע"י א/נשי מקצוע המוסמכות/ים לכך
 
חשוב להדגיש שהדרך למימוש מיני אינה קשורה אך ורק לשיפור התפקוד המינימין אינו משהו שאת/ה פשוטעושה או משיג/ה והוא אינו אמור להיתפס כמטלה שגרתית או כמשהו שאת צריכה לספקיותר מכךזה משהושאת/ה אמור/ה לחוות או כפי שמגדירה זאת הפסיכותרפיסטית  אסתר פרל " זה מקום ללכת אליו".  בסופו של דברמין יכול להיות מוערך באינספור דרכים שונותהוא מספק את האפשרות לחוות הנאהסיפוקאינטימיותבטחוןשעשוע ואפילו קשר רוחנימיניות מאפשרת לבטא תשוקהיצירתיות ואהבההיא שילוב של קשר חזק עם יכולתלשחררשילוב של בטחון עם נטילת סיכוניםיכולת להיות בהווה עם כל החושים ולחוות  אמוןקבלה ושיתוףאךטבעי שהדברים יהיו מורכבים ומאתגריםכשזה לא הולך נדרש יותר מאשר ידעטכניקות ופוזיציותעניינים אישייםו/או זוגיים עשויים להיות הגורם לקושיהיכולת לעזור לנווט דרך הקשיים דורשת כניסה לנבכי הנפש  מעבר למתןעצותלשם כך נדרשת המיומנות המקצועית והמחוייבות האתית של א/נשי המקצוע שהוכשרו לכך